• Maritima | May 16-31, 2014 -
VISAYAS TOPS MSAP

• Maritima | May 1-15, 2014 -
INABANDONANG SEAMAN NAKA UWI NA

• Maritima | April 16-31, 2014-
PMI DEFIES CHED ON CLOSURE

• Maritima | April 1-15, 2014-
LUMALAKING TAKOT SA EMSA
 
• Maritima | March 16-31, 2014-
DAHIL PEKE DOCUMENTS - BANNED FOR LIFE

• Maritima | March 1-15, 2014 -
ASYONG VS TRUCKERS.. PEACE MUNA

• Maritima | February 16-28, 2014 -
KAYOD NG MARINA, KULANG SA MARINO

• Maritima | February 1-15, 2014 -
EMSA: NAKU PO!